ADVANCED APPLIED TECHNOLOGY
Product Category
PICTURE
 • Hình ảnh phân xưởngMáy gia công
 • Máy épBảng điều khiển thiết bị
 • Máy công nghiệp ETECMáy phay
 • Hình ảnh phân xưởngMáy gia công
 • Máy công nghiệp ETECMáy hàn
 • Máy cắtHình ảnh phân xường
Support Online
 • Tư Vấn Kỹ Thuật
  TRƯƠNG THẾ TRUNG
  0913.479.933
 • Hotline
  TRƯƠNG THẾ TRUNG
  0909 185 730

xle tractors

: AATECH042
: Call
+ Material: S45C
+ Dimensions: D30x100
+ Tolerance: ± 0.01mm

CONTACTS:
   
Phone: (84) 3 661 671 511 - Fax: (84) 511 3661405
Hotline: 0947.666.349 - Email: salelha@aatech.com.vn
Website: http://aatech.com.vn
Address: K 185 Le Trong Tan - Danang - Vietnam's
Other product